تبلیغات اینترنتیclose
سید ابو القاسم نباتی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
سید ابو القاسم نباتی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
شرح احوال، افکار و آثار سید ابو القاسم نباتی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

سید ابو القاسم نباتی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق

سید ابو القاسم نباتی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
شرح احوال، افکار و آثار سید ابو القاسم نباتی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

Email : ehsan.shokr@gmail.com

در این وبلاگ، من سید احسان شکرخدایی با کمک آقایان عیسی مجیدی، داور اردبیلی، ائلشن محمدی و م. افشار جوغین تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق را درباره احوال و آثار عارف پرشور و حال و حکمت آشنا، سید ابو القاسم نباتی و دیوان اشعار وی به تصحیح ایشان و همچنین مقالات و اشعاری را که در این رابطه نوشته و سروده‌اند، خواهیم گذاشت. (عکس: استاد در کنار مزار سید ابوالقاسم نباتی) استفاده از مطالب این وبلاگ به هر شکل، فقط با ذکر منبع مجاز است.